Jean Stracks
Pétange, 79 Jahre † 10.09.2013

Kondolenzbuch

Aus Sicherheitsgründen lassen wir nur Beiträge von Registrierten User zu.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
26.10.2013 - 15:42 Gibéryen Guy
Léiwen Jang du wars de beschten Chef an de Pompjëen an hues eis vill béibruecht war eng schéin Zäit, Merci fir alles, mäin Haerzlecht Bäileed.
13.09.2013 - 18:46 Sandra Peters
Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.
11.09.2013 - 21:47 Drouet Alain
Äddi Jang, du wars e Virrbild, Merci. Mäin Haerzlecht Bäileed.
11.09.2013 - 21:39 Irma
Mäin herzlëcht Bäileed un d'Famill an Frënn
11.09.2013 - 13:36 Fam. Ecker
en herzensgudde Mënsch huet eis fir emmer verloos, rouh a Fridden
Main haerzlecht Beileed un d Famille

Anzeigen Suche
Bestattunganstalt
Bestattung wurde durchgeführt von:

Burg
Burg
20 rue de Luxembourg
4760 PETANGE
Tel: +352 23650091

mehr infos
Bestattung Parte